รถสีเขียว…รถแห่งอนาคตเพื่อสิ่งแวดล้อม

9 ธันวาคม 2020 | ยานพาหนะ

ปัจจุบันนี้ทั่วโลกต่างตระหนักและให้ความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ยานพาหนะที่วิ่งอยู่บนท้องถนนถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถสีเขียวจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหามลภาวะบนท้องถนน

                รถสีเขียวคืออะไร

รถสีเขียวเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นรถที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประหยัดน้ำมัน โดยรถประเภทนี้จะใช้เชื้อเพลิงทดแทน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รถที่มีเครื่องยนต์เบนซิน จะใช้เชื้อเพลิงทดแทนเป็นแก๊สโซฮอล์ และรถที่มีเครื่องยนต์ดีเซล จะใช้เชื้อเพลิงทดแทนเป็นไบโอดีเซล

นอกเหนือจากรถสองประเภทที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีรถสีเขียวอีกสองประเภทที่ทั่วโลกต่างเริ่มหันมาพัฒนา ก็คือ รถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ถือว่าเป็นรถที่ไม่มีการปล่อยมลพิษออกมาจากตัวรถเลย และรถไฮโดรเจนที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง และสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวรถขณะที่ใช้งานก็คือ น้ำนั่นเอง

ทำไมต้องสร้างรถเขียวขึ้นมา

หลักการสำคัญของรถสีเขียวที่ทั่วโลกกำลังพัฒนากันอยู่นั้นมีที่มาเหมือนกัน คือ ความต้องการลดโลกร้อน ลดมลภาวะ ใช้เชื้อเพลิงทดแทน โดยเฉพาะไฟฟ้า ใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ถ้าการพัฒนาประสบความสำเร็จในอนาคตปั๊มน้ำมันที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันทั่วไปนั้น อาจต้องมีการปรับโฉมใหม่โดยเปลี่ยนจากถังเติมน้ำมันเป็นสถานีจ่ายไฟที่มีสายเสียบชาร์จพลังงานแทนก็เป็นได้

นอกจากเรื่องของพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนแล้ว รถสีเขียวยังเน้นที่การใช้วัสดุที่มีความทนทาน และรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เหล็กที่เคยเป็นวัสดุหลักในการผลิตรถยนต์จะถูกแทนที่ด้วย ดูราลูมินัม ไฟเบอร์กลาส และคาร์บอน นาโน ไฟเบอร์กลาส วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารก็มีการพัฒนาเอาขยะรีไซเคิลอย่างขวดน้ำอัดลมมาทอเป็นเส้นใยพลาสติกตกแต่งคอนโซล และแผงประตู โดยประมาณการว่ารถยนต์ 1 คันนั้นใช้ขวดน้ำอัดลมในการตกแต่งประมาณ 42 ขวด ถือว่าเป็นการช่วยลดปัญหาขยะไปได้มากเลยทีเดียว

นอกจากรถสีเขียวแล้ว ตอนนี้ระบบขนส่งทั่วโลกต่างก็ขานรับนโยบายยานพาหนะสีเขียวด้วย โดยบริษัทขนส่งจะเลือกใช้รถสีเขียว หรือรถพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเชื้อเพลิง รัฐบาลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าภายในปี ค.ศ. 2045 รถบรรทุกใหม่ทุกคันต้องเป็นรถที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งมีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการติดตามการปล่อยมลพิษของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าการใช้รถสีเขียวมีประโยชน์มากมาย ทั้งประหยัดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยสารพิษสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน แถมยังช่วยลดขยะอีกด้วย แนวคิดเรื่องรถสีเขียวจึงไม่ใช่ความเพ้อฝันอีกต่อไป

บทความโดย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook