รู้หรือไม่? เราขับรถในแต่ละวัน ทำร้ายสิ่งแวดล้อมไปมากขนาดไหน

9 ธันวาคม 2020 | ยานพาหนะ

Car at the road traffic jam.

ทุก ๆ คนมีส่วนในการทำร้ายสิ่งแวดล้อมกันทั้งนั้นรู้ใช่ไหม…โดยเฉพาะมลพิษในอากาศที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แล้วส่วนใหญ่ก็มาจากยานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้อย่างรถนั่นเอง คนเราสูดดมควันพิษเข้าไปทุกวันจนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่แออัด อย่างเช่น กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ชลบุรี, ระยองหรือภูเก็ต เป็นต้น แต่ในรอบนอกและชานเมืองก็เริ่มที่จะมีมากขึ้นเช่นกัน แล้วต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมานานมาก หลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้นจึงต้องตระหนักกันให้จริงจังทั้งในทางป้องกันและแก้ไขอย่างมีระบบ แม้แต่องค์การอนามัยโลก (WHO หรือ World Health Organization) ยังเตือนว่ามลพิษทางอากาศนั้นทำลายสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุทำให้คนเสียชีวิตสูงมาก

 มลพิษในรถยนต์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 ท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซและของแข็งออกมามากมายทำให้เกิดภาวะโลกร้อนฝนกรดและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เสียงเครื่องยนต์และการรั่วไหลของน้ำมันยังก่อให้เกิดมลพิษ รถยนต์รถบรรทุกและรูปแบบการขนส่งอื่น ๆ แล้วผู้ที่ขับขี่รถยนต์จะสามารถลดผลกระทบของยานพาหนะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง

  • ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพราะฝุ่นควันจากท่อไอเสียมีไฮโดรคาร์บอนคาร์บอนมอนอกไซด์และสารมลพิษอื่น ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง, ดวงตา, มีอาการแพ้อากาศ แล้วยังอาจเข้าไปในปอดซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ตามมา อาการคล้าย ๆ กับคนเป็นหวัด เจ็บหน้าอกไอและหายใจลำบาก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง ทารก, ผู้สูงอายุและผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเพราะการลำเลียงออกซิเจนในเลือดไม่มีประสิทธิภาพ
  • คุณภาพของอากาศ…ดินและน้ำ ลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งก๊าซพิษก่อให้เกิดการสูญเสียของชั้นโอโซนที่ปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลต ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ไปผสมเข้ากับน้ำฝน เกิดฝนกรด จึงมีผลกระทบกับป่าไม้และพืชผลทางการเกษตร แม้แต่อาจจะไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ, ทะเล, แหล่งน้ำตามธรรมชาติอื่น ๆ หรือตามบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่เกษตรกรสร้างขึ้นมา

ลดมลพิษทางรถยนต์…เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ ด้วยวิธีใดบ้าง?

  1. ผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถควรหมั่นบำรุงรักษารถให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพราะรถยนต์ที่สภาพเครื่องยนต์มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดควันดำซึ่งเป็นมลพิษออกสู่อากาศได้ง่ายที่สุด
  2. ขับรถให้น้อยลง โดยมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า อย่างเช่น ระยะใกล้อาจจะใช้วิธีเดินเท้า หรือปั่นจักรยาน หรือร่วมมือกันใช้บริการการขนส่งสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนตัว
  3. เลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน อย่างเช่น รถ ECO-CAR หรือ รถยนต์ไฮบริด
  4. ไม่ติดเครื่องยนต์รถทิ้งไว้นาน ๆ โดยไม่ขับ เพราะนั่นคือการปล่อยมลพิษสู่อากาศไปแล้วจำนวนมาก
บทความโดย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook