เรียน ๆ หลบ ๆ แต่จบได้สวย ทำได้จริงไหม?

9 ธันวาคม 2020 | การศึกษา

Portrait backside of happy girl on graduation day. Student wear graduate uniform and holding a diploma. Blue sky and cloud background.

ในปัจจุบันมีผู้เรียนจำนวนไม่น้อยเลยที่อยากศึกษาค้นคว้าหาแนวทางเกี่ยวกับ เคล็ดลับเรียนเก่ง เพื่อเป็นแนวทางให้กับตนเอง ที่ปัจจุบันผู้เรียนส่วนมากเรียนแล้วก็อยากทำกิจกรรมไปด้วย แต่ก็กลัวว่าจะไม่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เต็มที่  และยังมีอีกหลายคนที่มีความสนใจที่อยากจะทำแต่กิจกรรมมากกว่าการเรียน จนบางทีลืมไปว่าสิ่งที่ต้องทำคือคะแนนที่จะต้องให้ผ่านเพื่อให้จบหลักสูตรได้อย่างสบายใจ แต่ท่ามกลางเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นหลายคนก็อดที่จะทำนุ่นทำนี่ จนบางทีก็เผลอลืมทบทวนบทเรียนอันที่รักไปเพราะด้วยความประมาท ด้วยความสนใจสิ่งอื่นมากกว่าทำให้เกิดเป็นสิ่งที่ยากต่อการจะแก้ไข ซึ่งแน่นอนว่าในทุกช่วงทุกวัยของการเติบโตนั้นก็ล้วนแต่จะมีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายเข้ามากระทบให้เกิดการสะท้อนพฤติกรรม มุมมอง ความคิด และจิตใจของผู้คน หลาย ๆ คนใช้เวลาหาเงินในช่วงเรียน อีกทั้งในวัยเรียนนี้เองนั้นก็ย่อมหลีกไม่พ้นเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ติดเกมส์หรือในส่วนนี้จะรวมไปถึงความเบื่อหน่ายจากสภาวะเดิม ๆ ของวัยนั้น ๆ ก่อให้เกิดเป็นความขี้เกียจในตัวของผู้เรียนด้วยก็เป็นได้  การตามหาเคล็ดลับเรียนเก่งจังเป็นอาวุธสำคัญที่จะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความตั้งใจอยู่ไม่น้อย

เคล็ดลับเรียนเก่งฉบับง่าย ๆ เกี่ยวกับวิธีการเรียนฉบับรัดกุมหรือวิธีเรียนอย่างชาญฉลาดและรู้ทัน คือการลงมือปฏิบัติในส่วนของการทบทวนเนื้อหา หากมันจะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมแทรกอื่นไม่ได้จริง ๆให้จำไว้ว่าการไม่เข้าเรียนตามสิทธิ์ที่ได้รับนั้นสามารถทำได้ อย่าให้เกินกว่านั้นโดยเด็ดขาด การสร้างวินัยให้กับตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะควรให้โอกาสตัวเองได้แต่อย่าประมาท ในส่วนของการเรียนและการทำงานร่วมกันให้ใช้วิธีการสอบถามขอคำแนะนำจากเพื่อน ครูอาจารย์ในแต่ละรายวิชา ให้ความสนใจที่จะติดตามงานส่งงานตามเวลาที่กำหนด สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ การอ่านจุดประสงค์รายวิชาที่จะสามารถนำแนวทางสู่การเรียนที่จะสามารถโฟกัสไปยังเนื้อหาในรายวิชานั้นได้ เข้าใจง่าย มีเป้าหมายในการเรียนรู้อย่างชัดเจน ถือว่าเป็นเคล็ดลับเรียนเก่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

แต่ทั้งนี้แล้วการเรียนรู้แต่ละช่วงนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างที่จะต้องได้รับความเอาใจใส่ เพราะหากผู้เรียนใช้ความเข้าใจบวกกับจินตนการของแต่ละคนย่อมเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณภาพมากกว่าการมุ่งหวังแต่เพียงจะเรียนเพื่อความรู้แต่เพียงอย่างเดียว เคล็ดลับเรียนเก่งคือความสามารถการนำบทเรียนมาปรับใช้กับการทำงาน ปรับใช้กับกิจกรรมทุกช่วงเวลาของชีวิต กล่าวคือการนำเอาทฤษฎีมาประยุกต์ สะท้อนมุมมองของตัวเอง หมั่นสังเกตตัวเองเพื่อการปรับปรุงพัฒนาก็จะก่อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ที่เข้าถึงแก่นแท้ นับได้ว่าเป็นเคล็ดลับเรียนเก่งที่สามารถนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่หากสามารถทำได้ก็จะจัดการกับตนเองได้อย่างเป็นระบบและไม่ว่าจะเรียน ๆ หลบ ๆ อย่างไร แต่ยังมีประสิทธิภาพจบออกมาอาจจะได้เกรดดี ติดอับต้น ๆ เลยทีเดียว

บทความโดย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook