เล่นกับเด็กแต่ละวัยอย่างไรให้เสริมสร้างประสบการณ์ตามวัย

23 ธันวาคม 2020 | ของเล่นเด็ก

วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเล่น เพราะการเล่นของเด็กเป็นมากกว่าแค่ความสนุก แต่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ บรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่ศึกษาวิธีเลี้ยงลูกมาเป็นอย่างดีจะรู้ว่าการปล่อยให้ลูกได้เล่นตามจินตนาการ รวมถึงการส่งเสริมการเล่นอื่น ๆ ที่พ่อแม่เห็นว่าเหมาะและควร จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการได้สมวัย ฉะนั้นพ่อแม่ควรต้องเลือกการเล่นให้เหมาะกับวัยของลูกนั่นเอง

วัยทารก ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของทารก คือ จุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดีในวัยเติบโต การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะทำให้ลูกตอบสนองได้ตามวัยและเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นของเล่นสีสดใส เสียงดังกรุ๊งกริ๊งจากของเล่น หรือแม้แต่การทำเสียงเลียนแบบเสียงธรรมชาติและการร้องเพลงพร้อมกับการสัมผัสร่างกายของลูกก็ถือเป็นวิธีเลี้ยงลูกที่กระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการฟังและการมอง นอกจากนี้พ่อแม่หลายท่านยังเน้นเรื่องการนวดผ่อนคลายและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ขยับร่างกายให้บ่อย หรืออาจจะไปฟังและชมเสียงลม นก หรือมองดอกไม้ ต้นไม้ รอบ ๆ บริเวณบ้าน เพื่อให้ลูกได้มีพัฒนาการจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

เด็กวัย 1 – 2 ปี เด็กวัยนี้เข้าใจภาษาผู้ใหญ่มากกว่าเด็กทารก และเป็นวัยที่เริ่มเลียนแบบคนรอบตัว เด็ก ๆ มักจะหยิบสิ่งของแล้วขว้างไปไกลตัว คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเข้าใจช่วงวัยที่เด็กวัยนี้ชอบเคลื่อนไหวอิสระ และไม่ใจร้อนกับความไม่เป็นระเบียบในการเล่น ซึ่งวิธีเลี้ยงลูกที่เหมาะกับช่วงวัยนี้คือปล่อยให้ได้ขยับร่างกายอย่างที่ชอบ และอีกหนึ่งสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบทำ คือ เลียนแบบเด็กวัยเดียวกันหรือคนใกล้ตัว ทั้งการเล่นอะไรใหม่ ๆ หรือการทำงานบ้านของพ่อแม่ที่ลูกเห็น ดังนั้น พ่อแม่อาจจะให้ลูกน้อยช่วยเก็บของชิ้นเล็กเข้าที่ หรือร้องเพลงตามที่พ่อแม่ร้องให้ฟังอยู่บ่อย ๆ ได้ด้วย

เด็กวัย 2 ขวบขึ้นไป เด็กวัยนี้สามารถเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้น วิธีเลี้ยงลูกจึงต่างจากที่ผ่านมา โดยจะเน้นกิจกรรมที่เน้นมัดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ มากขึ้น โดยพ่อแม่หลายท่านมักจะเรียกลูก ๆ วัยนี้ว่าวัยกำลังซน เพราะเขาจะสามารถปีนป่ายได้เก่งขึ้น ดังนั้น กิจกรรมที่สามารถสร้างทักษะให้ลูกได้ดีมักจะเป็นของเล่นที่ใช้วิธีจูง ลาก หรือเล่นบล๊อคและตัวต่อชิ้นใหญ่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดจินตนาการ สมาธิ และใช้ทุกส่วนของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น

การเล่นของลูกคือวิธีเลี้ยงลูกที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงวัยเด็ก หากพ่อแม่ให้ความสำคัญกับวิธีการเล่นและของเล่นที่ปลอดภัยกับลูกน้อย จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการและทักษะที่ดีได้สมวัยโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูกน้อย

บทความโดย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook