สอนลูกให้ออม ฝึกการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย ๆ ให้เป็นนิสัย

23 ธันวาคม 2020 | อาหารเด็ก

 

การเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ภายในบ้านคือการฝึกให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการออมเงินและการวางแผนการใช้เงินได้ในอนาคต ช่วยส่งเสริมให้เขามีความสามารถจัดการชีวิตตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งบัตรเครดิตและสถาบันทางการเงินใด ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง และควรฝึกให้เป็นนิสัยตั้งแต่ยังเล็ก

ซึ่งเนื้อหาในบทความนี้ จะหยิบยกประเด็นง่าย ๆ มาแนะนำกัน เพื่อเป็นแบบแผนของวิธีเลี้ยงลูกที่เหมาะสมและสามารถทำตามได้โดยง่าย เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาและต้องทำงานนอกบ้าน ซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกัน

1.สอนให้เขารู้จักค่าของเงิน

สอนให้เขารู้จักค่าของเงินได้ด้วยการพาเขาไปซื้อของเข้าบ้าน หรือสอนในตอนที่กำลังชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าอื่น บอกเขาว่าของชิ้นนี้มีราคาเท่าไหร่ มีคุณค่ามากแค่ไหน และต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด ซึ่งวิธีเลี้ยงลูกแบบนี้จะทำให้เขารู้จักคุณค่าของเงิน และมูลค่าของสิ่งต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

2.สอนให้เขารู้จักการ Reuse และการนำกลับมาใช้ใหม่

วิธีเลี้ยงลูกให้รู้จักการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ไหม่ เป็นหนึ่งในการสอนให้เขาเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในทางอ้อม โดยสอนให้เขาได้รู้ว่าอะไรควรทิ้ง อะไรที่ควรเก็บหรือสามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้ใหม่ได้ ซึ่งนิสัยมัธยัสถ์เหล่านี้จะติดตัวเขาไปจนโต และทำให้เขามีนิสัยการใช้เงินที่ประหยัดและอดออมมากที่สุด

3.สอนให้เขาแบ่งรายได้มาเก็บออมในจำนวนที่เหมาะสม

เริ่มต้นวิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องด้วยการสอนให้เขารู้จักการอดออม โดยแนะนำให้เขาแบ่งเงินรายวันไว้หยอดกระปุกวันละ 1ส่วน ยกตัวอย่างเช่น ได้เงินไปโรงเรียนวันละ 100 บาท หักออกมาหยอดกระปุกไว้ช่วงเย็นอีก 20 บาท เป็นต้น

เมื่อครบเดือนก็พาเขานำเงินไปฝากธนาคารเพื่อความภาคภูมิใจของตัวเขาเอง เพราะวิธีเลี้ยงลูกแบบนี้จะช่วยให้เขารู้สึกสนุกกับการเก็บเงิน และมีความต้องการที่จะสะสมเงินเก็บให้มากยิ่งขึ้น จนเป็นนิสัยติดตัวไปในอนาคต

จะเห็นได้ว่าวิธีต่าง ๆ ที่เราได้แนะนำไปนั้น ผู้ปกครองสามารถทำตามได้ไม่ยากเลย เพราะเป็นวิธีเลี้ยงลูกง่าย ๆ ที่มีหลักสำคัญเพียงแค่ความใส่ใจ รวมไปถึงการสร้างนิสัยอดออมที่จะติดตัวเป็นสมบัติของเขาไปจนเติบใหญ่ และสามารถยืนขึ้นได้ด้วยตนเอง หรือพัฒนาจนเป็นเจ้าของกิจการของตนเองสืบต่อไป

บทความโดย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook