เลือกยานพาหนะสักคัน เลือกอย่างไรให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับวิถีชีวิตมากที่สุด

29 ธันวาคม 2020 | ยานพาหนะ

การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้และในอนาคตจะมีความแตกต่างจากที่ผ่านมาในอดีตมากพอสมควร การตัดสินจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นและความคุ้มค่ามากขึ้น จะไม่เลือกตามความชอบเท่านั้น การเลือกยานพาหนะก็เช่นกัน ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งานและเหมาะสมกับวิถีชีวิตให้มากที่สุด โดยเฉพาะรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมเลือกใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการอำนวยความสะดวกให้กับการดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าจะมีการบริการจากการขนส่งสาธารณะแต่ในหลาย ๆ พื้นที่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่อาศัยอยู่ จึงทำให้การเลือกใช้ยานพาหนะส่วนตัวยังได้รับความนิยมมากกว่า แต่ขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่

สิ่งทีต้องคำนึงถึง ก่อนการตัดสินใจเลือกยานพาหนะสักคัน

  1. ราคาที่คุ้มค่ากับสถานะทางการเงิน เนื่องจากส่วนมากจะตัดสินใจซื้อแบบเงินผ่อน แต่จะมีส่วนน้อยที่ซื้อแบบเงินสด ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจัยทางด้านราคามีความสำคัญเป็นอันดับแรกของหลาย ๆ คนที่คิดจะซื้อหายานพาหนะมาใช้ และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามาอีก ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา ค่าต่อประกันและภาษี เป็นต้น เพื่อให้การใช้งานรถมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมตามอายุการใช้งาน
  2. จำนวนสมาชิกในครอบครัวควรมีความสัมพันธ์กับขนาดรถ เพื่อการใช้งานที่ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน เพราะการใช้งานยานพาหนะอย่างถูกวิธีและมีความใส่ใจนั้นสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาลแล้วยังช่วยลดมลพิษทางอากาศไปได้อีกมากเช่นกัน
  3. สถานที่ในการใช้งานยานพาหนะนั้น ๆ โดยคำนึงว่านำไปใช้งานในเมือง หรือชานเมือง หรือต่างจังหวัด โดยเฉพาะรถยนต์ จะมีรูปแบบรถที่ผลิตออกมาให้เลือกตามหลักการใช้งานได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น เน้นขับในเมืองก็สามารถเลือกเครื่องยนต์ขนาดเล็กไม่เกิน 2.0 ลิตรหรือเน้นเครื่องยนต์ไฮบริด แต่ถ้าต้องเดินทางไกลก็สามารถเลือกรุ่นที่เน้นประหยัดพลังงาน เป็นต้น
  4. ศึกษาข้อมูลเรื่องการยานพาหนะให้เข้าใจ เพื่อการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าจริง ๆ อย่างเช่น วิธีตรวจสภาพและรักษาให้มีการใช้งานที่ดีมีคุณภาพไม่ก่อเขม่าควันดำสู่สิ่งแวดล้อม, การเลือกใช้พลังงานทดแทนแบบใดที่ดีและเหมาะกับยานพาหนะและวิธีการขับขี่อย่างถูกวิธีและถูกกฎจราจร เป็นต้น

ก่อนการตัดสินใจเลือกยานพาหนะสักคันนั้น ถ้าทุกคนและทุกครั้งมีการคิดคำนวณเรื่องความคุ้มค่า ทั้งความคุ้มค่าต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้ลดมลภาวะทางอากาศได้อย่างมหาศาล ภาวะโลกร้อนก็จะค่อย ๆ ดีขึ้น นวัตกรรมด้านยานพาหนะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางรักษ์โลกมากขึ้น โลกยังคงมีพลังงานเพื่อใช้ในยามจำเป็นไปได้อีกนานปี คุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกก็จะมีการปรับตัวไปในทางที่ดีได้อย่างแน่นอน

บทความโดย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook